Štěrkovna – nejlepší nabídka na trhu

Jako betonárna a štěrkovna ležící v obci Buków (nedaleko Ratiboře), máme k dispozici kamenolomy a vlastní, výborně vybavený výrobní závod.

Nabízíme na prodej vysoce kvalitní stavební kamenivo a beton vlastní výroby. Bez ohledu na druh výrobku pečujeme o atraktivní ceny při zachování maximální kvality výrobku.

Doprava kameniva a dalších stavebních materiálů

Obsluhujeme staveniště v rozsahu dopravy kameniva a dalších stavebních materiálů vyráběných ve štěrkovně a betonárně firmy Ceramot (sypké, pevné materiály).

Bez ohledu na druh objednaného výrobku mohou naši Zákazníci vždy počítat s bezpečnou a spolehlivou dopravou s využitím specializovaného vozového parku. Objednané výrobky dodáváme Zákazníkům z celého slezského vojvodství.

- pískocementové stabilizace ve třídách B7,5-B20,
- štěrkopískové stabilizace ve třídách B7,5-B20,
- podkladový beton ve třídách B7,5-B12,5,
- hotový beton ve třídách B15-B40,
- podlahový beton ve třídách B20-B30,
- vnější provzdušněný beton ve třídách B30 a B35,
- malty ve třídách M7,5-M20,
- speciální betony a betony předepsaného složení všeho druhu,
- architektonický beton CERAMOT ART,
- štěrková směs,
- vymytý písek 0-2 mm,
- granulovaný štěrk 2-8 mm,
- granulovaný štěrk 8-16 mm,
- granulovaný štěrk 2-16 mm,
- granulovaný štěrk 8-63 mm,
- směs kameniva 0-16 mm,
- přírodní kamenivo frakce 0,1 – 0,5 mm.

Regionální operační program Slezského vojvodství – reálná odpověď na reálné potřeby
Celkové náklady projektu: 1 482 039,20 PLN
Finanční příspěvek: 749.727,60 PLN

Podkladové informace o Regionálním operačním programu Slezského vojvodství na léta 2007-2013 se nacházejí na stránkách
www.rpo.silesia-region.pl