Kruszywa drogowe to sypkie materiały skalne o pochodzeniu mineralnym, organicznym lub przemysłowym. Znajdują one szerokie zastosowanie w budownictwie, głównie jako składniki betonów i zapraw. Często wykorzystuje się je również w utwardzaniu dróg, podwyższeń terenów czy w tworzeniu podjazdów samochodowych. Mogą pełnić także funkcję dekoracyjną np. w aranżacji ogrodów. Na rynku znaleźć można ich wiele rodzajów, które różnią się od siebie pochodzeniem, wielkością i właściwościami decydującymi o ich przeznaczeniu. Warto wiedzieć, czym się charakteryzują, by odpowiednio dopasować materiał do podłoża i funkcji, jaką ma pełnić.

Jakie są rodzaje kruszywa drogowego?

Podstawowy podział kruszywa drogowego, ze względu na sposób ich pozyskiwania, wyróżnia materiał pochodzenia naturalnego i sztucznego. Kruszywo naturalne, pochodzenia mineralnego to nic innego, jak naturalne skały i kamienie, które zostały rozdrobnione w wyniku erozji (wówczas nazywane są kruszywami żwirowymi) lub działalności człowieka (inaczej kruszywa łamane np. takie jak grys czy tłuczeń). Materiały te pozyskuje się z dna jezior, rzek czy z kopalni piasku i żwiru. Kruszywa ze względu na ich ziarnistość można dodatkowo podzielić na:

  • Kruszywa drobne – posiadające ziarenka mniejsze niż 4 mm,
  • Kruszywa grube – o ziarenkach większych od 4 mm,
  • Kruszywa o ciągłym uziarnieniu – stanowiące mieszankę ziaren drobnych i grubych.

Kruszywa sztuczne z kolei są tworzone przez człowieka najczęściej w drodze recyklingu odpadów produkcyjnych górniczo-hutniczych i budowlanych. Ten rodzaj materiału jest przetwarzany i uszlachetniany m.in. poprzez obróbkę termiczną, w wyniku której otrzymuje się kruszywa sztuczne pochodzenia mineralnego. Dla przykładu w procesie wypiekania powstaje keramzyt, a spiekania - glinoporyt i łupkoporyt. Surowce odpadowe natomiast mogą być wypalane (gralit), spiekane (popiołoporyt), autoklawizowane (pregran) oraz naparzane (cegran i stargran). Kruszywa syntetyczne również dzieli się na:

  • Kruszywa drobne.
  • Kruszywa grube,
  • Wypełniacze,
  • Kruszywa o uziarnieniu ciągłym.

Dodatkowe klasyfikacje kruszywa drogowego

Inny podział kruszywa drogowego odnosi się do klasyfikacji wyodrębnionej na podstawie objętości materiałów. Tym samym znaleźć można kruszywa: lekkie (o gęstości mniejszej niż 1800 kg/m3), zwykłe (o gęstości wynoszącej od 1800 do 3000 kg/m3) i ciężkie (które mają gęstość większą od 3000 kg/m3). Dość popularne jest również rozróżnienie kruszywa w odniesieniu do metody ich uzyskiwania. Wówczas dzieli się je na:

  • Kruszywa mineralne poddawane obróbce termicznej – np. glinoporyt,
  • Kruszywa przemysłowe poddawane obróbce termicznej – np. gralit,
  • Kruszywa przemysłowe niepoddawane dodatkowej obróbce – np. elporyt, żużel paleniskowy, popiół lotny.