Cement to jedno z najczęściej wykorzystywanych spoiw mineralnych, które wykorzystuje się między innymi do produkcji materiałów budowlanych jak choćby betonu. Jego produkcja wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia oraz sprzętów, dzięki którym otrzymujemy wysokiej jakości produkt. Jak przebiega proces produkcji cementu? Co jest do tego potrzebne?

Cementownia – miejsce, gdzie wszystko się zaczyna

Branża budowlana wykorzystuje surowce naturalne, które poddawane są obróbce, przetwarzaniu i używane są do produkcji rozmaitych elementów. Te z kolei stanowią podstawę konstrukcji budynków o różnym przeznaczeniu, podjazdów, dróg, mostów i innych budowli, które muszą być stawiane z wytrzymałych i odpornych materiałów. Popularnością cieszy się między innymi cement.

Jest to spoiwo mineralne, które powstaje w specjalnie do tego zbudowanych cementowaniach, w których przetwarza się wybrane surowce. W połączeniu z wodą, innymi produktami, cement wystawiony na działanie temperatury lub wody twardnieje i tak w zależności od proporcji dodatków otrzymujemy beton, tynk lub zaprawy murarskie. Cement dodaje się do kostek brukowych, paneli wykorzystywanych do budowy ogrodzeń, słupów i ław fundamentowych.

Jak wytwarza się cement?

Proces rozpoczyna się od kruszenia i oczyszczenia surowców mineralnych (wapień, glina, margiel), zmieleniu ich w młynach kulowych i rolowo-misowych, wysuszeniu i ewentualnie dosypaniu dodatków. Następnie materiał jest wypalany w piecu cementowym, w wyniku czego otrzymuje się klinkier cementowy. Na koniec miesza się go i mieli z gipsem. W zależności od tego co doda się do takiej mieszanki, otrzymać można cement do codziennego użytku oraz specjalistyczny, które różnią się parametrami. Powszechny cement dzieli się na:

  • cement portlandzki,
  • cement portlandzki wieloskładnikowy,
  • cement hutniczy,
  • cement pucolanowy,
  • cement wieloskładnikowy.

Cement poddawany jest badaniom, aby upewnić się, że spełnia normy. Przechowywany jest w silosach, pakowany w worki o różnych pojemnościach, ewentualnie cysterny lub wagony kolejowe.