Konkretnie rzecz ujmując, drenaż to system odprowadzający wodę. Konstruowany jest on pod powierzchnią gruntu, co z jednej strony czyni go niewidocznym, a z drugiej strony świetnie dopasowanym do istniejących potrzeb. Tego rodzaju system najlepiej buduje się przy pomocy kruszyw naturalnych. Dlaczego? To proste, materiały te odznaczają się najzwyczajniej w świecie właściwościami o charakterze odsączającym, które są jak najbardziej pozytywne i mile widziane w kontekście drenażu.

Właściwości idealnego żwiru do drenażu

Żwir to materiał, który wprost idealnie nadaje się do tego, aby spełniać rolę odsączającą w trakcie przeprowadzania drenażu. Musi on jednak posiadać odpowiedni rozmiar. Do tego celu najlepiej nadaje się żwir, który cechuje frakcja przewyższająca 8 mm. Jednak w określonych przypadkach konieczne może się stać zastosowanie jeszcze grubszego kruszywa. Wszystko zależy od tego, jakiego właściwie rodzaju jest drenaż i jakiego typu są pozostałe materiały, które go stanowią.

Inną niezwykle istotną cechą żwiru wykorzystywanego do tworzenia drenażu jest jego czystość. Aspektu tego nie da się przecenić, gdyż w znaczący sposób wpływa on na jakość kruszywa. Procesem, który pozwala osiągnąć pożądany stan w przypadku żwiru wykorzystywanego do drenażu jest płukanie. To właśnie ono stoi za tym, aby zapewnić kruszywu pożądany poziom czystości. W związku z tym w celu wykonania drenażu zawsze warto wybierać tak zwany płukany żwir.

Podsumowując, jeśli tylko wykorzysta się odpowiedni żwir, będzie można liczyć na zadowalająco wykonany drenaż.