Beton to podstawowy materiał budowlany, który powstaje przez połączenie cementu, mieszanki kruszyw i ewentualnych domieszek i dodatków wymieszanych w wodzie. Po połączeniu staje się lepkoplastyczno-stałą substancją. Dzięki hydratacji cementu zmienia ono swój stan skupienia — twardnieje, jednocześnie zespalając w jedno wszystkie produkty w nim zatopione. W budownictwie wyróżnia się kilka rodzajów, a raczej klas betonu. Zobaczmy, jakie są jego typy i do czego je wykorzystać.

Rodzaje betonu ze względu na ciężar objętościowy

W budownictwie stosuje się różne rodzaje betonu. Wyróżnia się beton ciężki — o ciężarze objętościowym większym niż 2 600 kg/m³, oraz zwykły, w dwóch wariantach. Pierwszy to materiał o ciężarze objętościowym od 2 200 – 2 600 kg/m³, stosowany do wykonywania elementów konstrukcyjnych betonowych i żelbetowych, oraz drugi o ciężarze objętościowym od 1 800 – 2 200 kg/m³ do wykonywania elementów o podwyższonej izolacyjności cieplnej. Trzecim rodzajem betonu jest beton lekki o ciężarze objętościowym do 1 800 kg/m³, do wykonywania elementów ściennych i stropowych średniowymiarowych i drobnowymiarowych — nadproża, bloczki ścienne.

Czym są klasy betonu?

Dodatkowo w trakcie robót zwrócić uwagę trzeba na klasę betonu, czyli jego wytrzymałość na ściskanie. W przypadku betonu ciężkiego i zwykłego mówi się o klasach od C8/10 do C100/115, a lekkiego od LC8/9 do LC80/88. Wartości te mówią ni mniej, ni więcej jakie działają wewnątrz naprężenia ściskające, jakie może beton przenieść. Wszystko zależy od odpowiednich proporcji kruszywa (piasku, żwiru), ich średnicy, a także ilości wody odpowiadającej za konsystencję mieszanki i możliwości wiązania cementu. W przypadku budownictwa jednorodzinnego stosowane są mieszanki o klasach C8/10, C12/15, C16/20, C20/25 i C25/30. Popularny beton B20 to obecnie C16/20 i sprawdzi się jako materiał na fundamenty (stopy, ławy, płyty fundamentowe), ściany, słupy, posadzki, stropy, wieńce, nadproża czy  schody.